Główna

 

WAŻNE!
W związku z wyłączeniem numeru faxu Bursy Szkolnej GOGA
z dniem 1 kwietnia 2018 roku prosimy o przesyłanie
potwierdzeń wpłaty drogą mailową goga@bursa-goga.pl,
ewentualnie o kontakt z sekretariatem bursy.

BURSA SZKOLNA GOGA SERDECZNIE ZAPRASZA:

  • uczniów młodzieżowych szkół ponadpodstawowych, publicznych i niepublicznych (z uprawnieniami szkół publicznych),
  • słuchaczy młodzieżowego studium policealnego i pomaturalnego.

PO NAD TO OFERUJEMY:

  • noclegi i wyżywienie dla grup zorganizowanych.